Lehevedu ja Lehe koristus

Lehekoristus (h) 22€
Lehevedu 250L kott (tk)3€

Lisainfo:
Lehekoristus toimub käsitsi.