Välikoristus/Heakorrateenus

  • Haljasalade niitmine / hooldamine
  • Lume ja libedustõrje
  • Lahtise prahi, lehtede koristus ja äravedu
  • välisterritooriumi korrashoid
  • Majahoidja teenus