Välikoristus / Heakorrateenus

Haljasalade niitmine / Hooldamine

Lume ja libedusetõrje

Lahtise prahi, lehtede koristus ja ära vedu

Välisterritooriumi korrashoid    Majahoidja teenus